Ultrazvuková technológia čistenia je špecializovaná na odstraňovanie vytvorených usadenín z ropných látok počas prevádzky turbodúchadla

Čistenie ultrazvukom je fyzikálne chemický proces, ktorý prebieha na rozhraní povrchu čisteného predmetu a kvapaliny. Kvapalina rozpúšťa nečistoty, resp. s nimi reaguje. Čistiace chemické roztoky podporujú kavitáciu, znižujú povrchové napätie vody, uvoľňujú a zlučujú uvoľnené nečistoty.

       Čistenie ultrazvukom       Ultrazvuk kavitacia

Po čistení v ultrazvukovej technológii je povrch mechanicky nepoškodený. Mechanicke čistenie zdrsní povch s dôsledkami rýchlejšieho usadzovania ropných substancii. Ďalšou výhodou ultrazvukovej technológie je, že kavitácia sa prenesie prostredníctvom chemickeho roztoku aj do neprístupných miest, ako sú: dutiny, malé a slepé otvory, tvarovo zložité predmety, všade tam, kde sa klasickým mechanickým spôsobom čistenia ani nemáme možnosť dostať sa.

Vývoj ultrazvuku

Ultrazvuk je transformácia vysokofrekvenčnej energie na akusticko mechanické kmity.
Mechanický čistiaci účinok ultrazvuku (kavitácia, mikroprúdy, makroprúdy ...) vzniká synergickým pôsobením viacerých fyzikálnych efektov v celom objeme sonifikovanej čistiacej kvapaliny. Vniknutím čistiacej kvapaliny medzi nečistotu a povrch čisteného predmetu sa postupne poruší väzba medzi čisteným predmetom a nečistotou, až po úplné oddelenie.

Vývoj explozie

Kavitácia vzniká pri šírení ultrazvukových vľn veľkej intenzity v kvapalinách. V kvapalinách sa harmonicky strieda tlak s podtlakom (stláčanie so zrieďovaním). Kvapalina je v zápornej polperióde tlaku namáhaná na ťah. V zápornej polperióde, čiže pri zrieďovaní vyvolaná podtlakom, poruší sa celistvosť kvapaliny, takže v nej vznikne dutinka - kaverna. Takéto "roztrhanie" kvapaliny sa opakuje v rytme ultrazvukovej frekvencie. V nasledujúcej polperióde prechádza momentálna hodnota striedavého tlaku v kvapalinách do hodnôt kladných (obnovenie pretlaku) a dutinka sa rýchlo uzavrie, kvapalina obnoví svoju celistvosť. Tento intenzívny vodný ráz spôsobený kvapalinou nazývame kavitácia.
Kaverna