mobil: 0911 569 888
e-mail: servis@turba.sk

TurboTech s.r.o.
K Cintorínu 89
010 04 Žilina - Bánová

GPS adresa:
N 49° 11.694'
E 018° 43.327'

Turbo tuning

Všetký Chip tuningové firmy prezentujú po načipovaní zvýšenie výkona o 15-23%, posun krútiaceho momentu k nižším otáčkam, zlepšenie dynamiky s minimálnou stratou životnosti, ale žiadna chip tuningová firma nezodpovedá po optimalizovaní výkonu motora za prezentované bezpečné hodnoty za prípadné škody spôsobené skrytými vadami na motorovom, či inom rotujúcom mechanizme.
Načipovaním je pozmený softvér, ktorý priamo riadi chod motora, čím sa zmenia premenné veličiny ako je dĺžka vstreku, tlak v palivovej rampe, počiatok vstreku, plniaci tlak a mnohé iné korekčné hodnoty motora. Sú motory (majú výkonnovú rezervu), ktorým po načipovaní sa výrazne neskráti životnosť, ale sú motory, ktoré sú v sériovom vyhotovení na hrane svojho konštrukčného maxima (ak až nie za), dôsledkom čoho je že sú opakovane v servise.
Motor pre svoj optimálny chod potrebuje homogénnu zmes v stechiometrickom zložení - vzduch:palivo cca v pomere - nafta 19,3:1 a benzín 14,7:1 [kg]. Dôsledkom zadefinovaných zlých korekcii do ECU, alebo poddimenzovaného, prípadne dožívajúceho turbodúchadla sa zmenia autá na dymovnice.
Dymovnica
Jazdenie s motorom s bohatou zmesou je dôsledkom zanášania motora sadzami a všetko čo je medzi piestom a tlmičom výfuku je nášlapnou mínou napr.: AGR/EGR ventil, katalizátor + DPF/FAP, lambda sonda, variabilný systém turbodúchadla atď., ale aj zrýchľujúca degradácia motorového oleja.

Doporučujeme po načipovaní zmeniť sací výkon turbodúchadla, keďže sa zvýši plniaci tlak a tým aj nasávaný objem vzduchu.
Príklad: v sériovom nastavení turbína dosahovala max. otáčky 160tis. ot/min a na tieto 160tisícové otáčky je vyvážená. Na vyvažovacom grafe simulujeme ako môže prebiehať nevývaha turbíny. Meranie uskutočnené do 230tis. ot/min otáčiek turbíny (spodná časť [rpm]). Povolená nevývaha turbíny je do 1,5g (ľavá strana [g]). V sériovom nastavení beží všetko v tolerančnom poli, ale ak sa zvýši plniaci tlak napr. z 0,8 bar na 1,2 bar, tak maximálne otáčky turbíny sa nezastavia na 140tis. - 180tis., ale môžu sa zvýšiť aj na 300tis. v závislosti od konštrukcie, alebo opotrebovania turba. Turbína nad 180tis. sa pohybuje nad toleračným pásmom nevývahy, čím sa skracuje technická životnosť turbodúchadla - vznik únavového lomu hriadeľa turbíny. Rýchlosť turbíny nieje závislá od rýchlosti auta, ale od otáčiek motora, keďže je hnaná spalinami, takže takýto rizikový priebeh môže byť na prvom, druhom, treťom, ... rýchlostnom stupni.
Grafické zobrazenie vyvažovania

Vznikom únavového lomu, vysaje motorový olej z mazacieho systému, čo je príčinou deštrukcie motora (ohnuté ojnice, zničenie katalizátora, DPF alebo FAP filtra atď.),
Ojnica

alebo odstredivou silou sa roztrhne kompresorová vrtuľa s rovnakými dôsledkami ako únavový lom a hľadáte rozmrvené časti kompresorovej vrtule po motore, ak ich všetky nenájdete tak hrozí po založení nového turba, že letiace pozostatky predošlého turba zničia lopatky novej turbíny a zase vyhadzujete turbo z motora [:-( ).
Roztrhnutý kompresor

Roztrhnutá kompresorová vrtuľa

Ako zvýšime sací výkon turbodúchadla?

Vymeníme menšiu kompresorovú vrtuľu za väčšiu a zväčšíme vnútorný priestor kompresorovej skrine. Po tejto úprave turbo dodá väčší objem vzduchu a môže chip tuningová firma vyladiť palivový systém - predĺžiť dĺžku vstreku a zvýšiť tlak v palivovej rampe čo sa ľahšie dá dosiahnuť ako natlačiť v pomere na 1kg nafty : 19,3kg vzduchu.
Názorná ukážka hriadeľa turbíny (vľavo) na ktorý sa dá nasunúť sacia vrtuľa (vpravo) v rôznych velikostiach s rôznym výsledným efektom. Pre porovnanie som nasunul na hriedeľ turbíny dve rozmerovo rozdielne vrtule, ktoré majú rodiely v sacom priemere, tlakovom priemere vo výške kompresorovej vrtule.
Kompresor sací výkon
Zväčšením lopatiek na vstupe do turbodúchadla docielime zvýšenie možného nasávaného objemu vzduchu do spaľovacieho prietoru.
Kompresor výtlak - tlak
Zväčšením väčšieho priemeru kompresorovej vrtule získame väčší dosiahnuteľný tlak na výstupe z turba.
Turbínova skriňa pred tuningovou úpravou
Tanier kompresorovej skrine musíme zväčšiť na priemer vsadenia väčšieho kompresora z 1 na 3 a na kompresorovej skrini musíme rozšíriť rádius z 2 na 4. Vsadenie aj rádius lepšie prispôsobime novým prevádzkovým podmienkam ako to nebolo v základnom sériovom vyhotovení.
Turbinová skriňa po tuningovej úprave

Spätnou väzbou nás zákazníci informujú: čo som niekedy hore kopcom išiel na dvojke dnes v pohode auto ide na trojke, štvorke a ešte môžem predbiehať; auto ožívalo niekde okolo 2300 ot/min, dnes cítim záber turba od 1500 ot/min; auto pri predbiehaní zrýchľuje ako raketa.

Svišťanie, pískanie, húkanie turba

Súčasné sériove turbá sú menšie, ako boli v minulosti na výkonovo zhodnom motore. Aby turbíny dosiahli zhodný výkon musia sa roztočiť do vyšších otáčiek. Jazdením sa znižuje účinnosť turba, čím sa budú zvyšovať otáčky turbíny, ktoré môžu nastúpať aj na 250tis., aby turbo dodalo požadovaný objem vzduchu do motora. Dôsledkom vysokých otáčiek turbíny je svišťanie, pískanie alebo húkanie turba. Riešenie je vymeniť kompresorovú vrtuľu, prípadne ju zväčšiť, kedy jej otáčky z 250tis klesnú na cca 120tis.-160tis. Po zväčšení kompresorovej vrtule je motor svižnejší. Rýchlejšie dosiahne požadovaný objem vzduchu, kedže už dosiahnutím 120tis. otáčkach dá turbína rovnaký objem vzduchu ako keby pri starej konštrukcii musela sa roztočiť na 250tis..