Oprava poškodenej kompresorovej skrine

Po deštrukcii kompresorovej vrtule vznikne poškodenie kompresorovej skrine. Vysústružením poškodeného otvoru odstránime vzniknuté poškodenie. Veľkosť otvoru prispôsobíme pre vloženie novej väčšej sacej vrtule.

Prvotný stav po deštrukcii turbíny, kompresora a skrine Musíme použiť pomerne dosť väčšiu saciu vrtuľu, aby sa nám podarilo vyhladiť všetky rýhy na kompresorovej skrini
Vysústružime väčší sací otvor, aby vošla väčšia sacia vrtuľa do otvoru kompresorovej skrine Vysústružený otvor po oprave kompresorovej skrine. Všetky rýhy boli zahladene
Vložená pôvodná kompresorová vrtuľa a pre porovnanie o koľko je zväčšený vysústružený otvor oproti pôvodnému otvoru Vložená väčšia sacia vrtuľa pre ktorú sa na mieru vysústružil väčší sací otvor


Dôvod prečo roztrhlo saciu vrtuľu na tomto turbe je že turbo je poddimenzované pre použitie na 4tonovom úžitkovom aute v stavebnej firme. Väčšia sacia vrtuľa turbu pomôže že sa turbína nebude roztáčať do extrémnych otáčiek, kedy trhá saciu vrtulu. Väčšia sacia vrtuľa dodá motoru požadovaný objem vzduchu pri nišších otáčkach turbíny.

Rádius kompresorovej skrine presne kopíruje rádius sacej vrtule  

Zrovnánie výfukových zvodov

Čím sú dlhšie výfukové zvody, tým väčšie ryziko je že sú zvody pokrútené alebo prehnuté. Zhruba 50% výfukových zvodov musíme zrovnáť. Ak by sa zvody nezrovnali, po uvedení turba do činnosti sa môže javiť že turbo píska, ale v skutočnosti budú prefukovať spaliny cez netesnosť medzi prírubamy a v kombinácii s kovovým tesnením bude sa od turba ozývať pískanie.

Vycentrovanie výfukových zvodov do vodováhy Hrubovanie zrovnávania zvodov
Finálne brúsenie výfukového potrubia Zrovnané výfukové zvody

Oprava regulácie na turbách Garrett s riadiacou jednotkou Hella

Regulácie Hella používané v Garrett turbách majú častý problém v opotrebení plastových dielov. Opotrebenie sa prejaví vo zvýšenom ampérovom odbere na čo riadiaca jednotka reaguje chybovým stavom. V pamäti závad v riadiacej jednotke bude zapísané "chyba regulácie turba".

Hella prevodovka regulácie turba Garrett Náhradné diely pre prevodovky Garrett Hella
Zvyšujúcim opotrebením ozubenia rastie amperový odber Poškodenie šneku, kedy turbo nieje regulované

Oprava klapky na obtokovom turbe

Sú prípady kedy ostáva zaseknutý alebo zatuhne prípadne sa vymelie čap v puzdre pri obtokových turbách. V niektorých prípadoch čap s puzdrom sa musia vymeniť z dôvodu že motor sa chová ako bez turba. Priebeh opravy:

Oprava prasklín na výfukovom potrubí

Oprava závitov - Výroba držiaku na ventíl

Oprava závitov pre holender Výroba držiaku pre regulačný ventíl turba
Garrett