Tlakové tryskanie

Tlakové tryskanie je vysoko účinná tryskacia technológia. Otryskávanie je metóda čistenia povrchov pomocou stlačeného vzduchu s abrazívom. Základom moderného čistenia povrchu tryskaním je výber najvhodnejšieho tryskacieho média k používanej tryskacej technológii. Pre servis turbodúchadiel používame abrazívne médium balotinu (sklenené mikroguličky), ktoré sú vhodné predovšetkým na jemné tryskanie, leštenie, tryskanie nerezových materiálov, konečnú povrchovú úpravu a pod.  Okrem toho má bohaté využitie všade tam, kde je potrebné dosiahnuť reflexný povrch.
Tlakové tryskanieVýplňBalotina
VýplňBalotina je okrúhle abrazívo, ktoré
Výplň nerozrušuje povrch ale zhutňuje, zceluje.
Tlakové tryskanie ponúkame aj v rámci kooperácie pre účely tryskania metódou čistenia povrchov pomocou stlačeného vzduchu s abrazívom.
Prehľad používaných abrazívnych materiálov pre rôzne využitie v praxi:

Aplikácie ocelová drť korund ocelové kuličky balotina plast keramické kuličky organika
Odstránenie lepidiel         Odstránenie lepidiel    
Príprava pred eloxovaním   Príprava pred eloxovaním   Príprava pred eloxovaním   Príprava pred eloxovaním  
Matovanie povrchu       Matovanie povrchu   Matovanie povrchu  
Renovácia artefaktov         Renovácia artefaktov   Renovácia artefaktov
Príprava pred lepením Príprava pred lepením Príprava pred lepením          
Odstránenie karbónu         Odstránenie karbónu   Odstránenie karbónu
Čistenie odliatkov Čistenie odliatkov   Čistenie odliatkov        
Príprava pred pogumovaním Príprava pred pogumovaním Príprava pred pogumovaním          
Čistenie kompozitov         Čistenie kompozitov    
Odstránenie betónu Odstránenie betónu            
Odstránenie korózie Odstránenie korózie Odstránenie korózie Odstránenie korózie Odstránenie korózie   Odstránenie korózie  
Estetické úpravy   Estetické úpravy Estetické úpravy Estetické úpravy   Estetické úpravy  
Odstránenie otrepov   Odstránenie otrepov   Odstránenie otrepov   Odstránenie otrepov  
Odstránenie výronkov         Odstránenie výronkov   Odstránenie výronkov
Bežné čistenie Bežné čistenie Bežné čistenie Bežné čistenie        
Dekorácie skla   Dekorácie skla       Dekorácie skla  
Odstránenie škrupín   Odstránenie škrupín          
Odstránenie ľahkej korózie       Odstránenie ľahkej korózie Odstránenie ľahkej korózie    
Čistenie foriem pre tlakové liatie       Čistenie foriem pre tlakové liatie Čistenie foriem pre tlakové liatie Čistenie foriem pre tlakové liatie Čistenie foriem pre tlakové liatie
Odstránenie farieb Odstránenie farieb Odstránenie farieb     Odstránenie farieb   Odstránenie farieb
Pred úprava pred nátermi Pred úprava pred nátermi Pred úprava pred nátermi Pred úprava pred nátermi        
Rovnanie a tvarovanie guličkovaním     Rovnanie a tvarovanie guličkovaním Rovnanie a tvarovanie guličkovaním   Rovnanie a tvarovanie guličkovaním  
Strojná údržba Strojná údržba Strojná údržba Strojná údržba Strojná údržba   Strojná údržba  
Pred úprava pred metalizáciou Pred úprava pred metalizáciou Pred úprava pred metalizáciou          
Pred úprava pred galv. pokovením       Pred úprava pred galv. pokovením   Pred úprava pred galv. pokovením  
Čistenie pred a po zváraní Čistenie pred a po zváraní Čistenie pred a po zváraní   Čistenie pred a po zváraní   Čistenie pred a po zváraní  
Čistenie svetiel pristávacích dráh             Čistenie svetiel pristávacích dráh
Odstránenie okují Odstránenie okují Odstránenie okují Odstránenie okují Odstránenie okují   Odstránenie okují  
Shot peening (spevňovanie povrchu)     Shot peening (spevňovanie povrchu) Shot peening (spevňovanie povrchu)   Shot peening (spevňovanie povrchu)  
Zhutňovanie povrchu (odplynením)     Zhutňovanie povrchu (odplynením) Zhutňovanie povrchu (odplynením)   Zhutňovanie povrchu (odplynením)  
Povrchové tvarovanie Povrchové tvarovanie Povrchové tvarovanie Povrchové tvarovanie Povrchové tvarovanie   Povrchové tvarovanie  
Čistenie turbín             Čistenie turbín
Čistenie povrchu dreva   Čistenie povrchu dreva