mobil: 0911 569 888
e-mail: servis@turba.sk

TurboTech s.r.o.
K Cintorínu 89
010 04 Žilina - Bánová

GPS adresa:
N 49° 11.694'
E 018° 43.327'

Najčastejšie poškodenia turbodúchadiel

Najčastejším prípadom je zryhovanie, ktoré je dôsledkom znečistených mazacích systémov. Chybou je si myslieť, že doporučený výmenný interval oleja a filtra platí po celu dobu životnosti motora. Doporučujeme skracovať výmenný interval na základe zvyšujúceho sa opotrebenia motora, alebo ak sa často krát jazdia krátke úseky do 15km a zároveň aj prehodnotiť viskozitu na zvyšujúcom sa opotrebení motora.

Na základe poškodených častí turbodúchadla sa dá identifikovať príčina poškodenia.

Zryhovaná hriadeľ turbíny

Na hriadeli turbíny a ložisku sú viditeľné ryhy, čo je dôsledkom znečisteného motorového oleja abrazívnymi časticami, ktoré zanechali za sebou zryhovaný povrch. Je jedno či motorový olej je v motore 5 sekúnd alebo sa autom odjazdilo 5tis. km. Zryhovanie oceľového povrchu nespôsobí bronzový kompozit ani hladký brúsený povrch hriadeľa turbíny. Zryhovanie je spôsobené abrazívnymi časticami dopravenými motorovým olejom, ktoré pod tlakom 4 bary sú vtlačené do klzného priestoru ložísk, následne sú rozomleté a vyplavené von z ložiskového priestoru.

Detail zryhovaného hriadeľa turbíny

Zryhované riadálne ložisko

Všade viditeľná stopa zryhovania na kĺznej ploche ložísk, čo je dôsledok abrazívnych častíc privedených motorovým olejom medzi klzné plochy.

Zryhované axiálne ložisko

Aby sa poškodenie nezopakovalo musí sa pred montážou nového alebo opraveného turbodúchadla 100% vyčistiť mazací systém a časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s motorovým olejom.
Problém je, ak sa podcení nutnosť vyčistenia mazacieho systému. Znečistenie motora sa nevyrieši novým alebo kvalitnejším olejom, ale opak je pravdou. Nový olej po kontakte s karbónovými usadeninami ich začne rozpúšťať. Životnosť aditiv sa skončí ich vyčerpaním čo môže vzniknúť v krátkej dobe, záleží od sily znečistenia motora. Na rýchlosti zvyšujúceho sa znečisťovania oleja sa podieľa kvalita spaľovania, objem spalín - koľko ich prenikne do kľukovej skrine, zvyšujúca degradácia oleja, zvyšujúca teplota mazaných častí motora a bodku za zhoršujúcimi sa podmienkami mazania spraví poškodené turbodúchadlo. Olejový filter zachytí nečistoty od 20μm a väčšie častice, ale pod 20μm prejdú ďalej a keďže sú vyčerpané aditiva, budú sa cirkulujúce nečistoty zachytávať na stenách mazacieho systému, zhlukovať a obrusovať pohybujúce sa časti motora.
Doporučujeme po vyčistení mazacieho systému zopakovať 3x výmenný interval po odjazdení 500km, 1000km a 2000km aby sa zvýšila kvalita vyčistenia mazacieho systému, zvlášť z kanálikov, ku ktorým je problém sa fyzicky dostať pri mechanickom čistení.

 

Spálená turbína

Akékoľvek iné sfarbenie povrchu hriadeľa turbíny ako sivobiele je príčinou nedostatočného mazania. Na vstupe do turbodúchadla musí byť dosiahnutý minimálny tlak na voľnobehu 0,7-1,7 bar. Pod záťažou od 1500 ot/min musí byť tlak 4.7bar. Korektné meranie je iba, keď teplota motorového oleja je maximálna akú počas prevádzky motorový olej dosahuje. Priemerná teplota býva cca 80°C - 100°C.

 

Spálený hriadeľ turbíny

Ak je na povrchu hriadeľa turbíny napečený motorový olej je to dôsledok extrémnej teploty zapríčinenej nedostatočným mazaním a chladením turbodúchadla, alebo nevhodným motorovým olejom.

Detail spálenej hriadele turbíny

Pred montážou turbodúchadla musí byť vykonaná kontrola tlaku so studeným olejom či olejové čerpadlo vyvinie požadovaný tlak oleja. Po naštartovaní zohriať motorový olej na maximálnu prevádzkovú teplotu a skontrolovať predpísaný tlak počas jazdy. Ak nie je dosiahnutý predpísaný tlak v celom rozsahu otáčiek motora ihneď zastaviť motor a pred ďalším naštartovaním musí byť odstránený chybový stav mazania.

Všetky voľne pohybujúce častice v sacom alebo výfukovom potrubí znamenajú riziko poškodenia lopatiek turbodúchadla. Jedná sa o odtavené častice zo žhaviča, karbónové usadeniny, drobiace piestne krúžky, sedla ventilov, pri výmene vzduchového filtra padnuté nečistoty za filter do sacieho potrubia, ktoré po naštartovaní preletia cez turbodúchadlo s dôsledkami poškodenia atď..

Poškodenie lopatiek turbodúchadla nespôsobia prachové častice, ktoré prejdu cez 15μm vzduchový filter, ani sadze v spalinách, ale musí sa najsť a odstániť príčina prečo vzniklo poškodenie lopatiek. Ak sa neodstráni príčina poškodenia lopatiek sa bude opakovať na namontovanom turbodúchadle.

Naštrbená lopatka turbíny