Poškodenia po tryskaní!

Konkurečné turba čo sa nám dostali do rúk boli všetky znehodnotené tryskaním. Chyba je keď sú otryskané funkčné plochy napr. brúsené plochy, lopatky vrtúľ, regulačný ventil. Otryskané turbo pre oko zákazníka krásne vypadá. Tryskaním sa dá veľmi rýchlo vyčistiť turbo. Tryskaním čistenie truba trvá do 20 minút. Čistenie v ultravuku priemerne trvá 4-6 hodín v extréme aj 2 dni, záleží od hrúbky karbónu.

Technológia tryskania spočíva v metóde že je abravívo strhávané pod vysokým tlakom vzduchu v zmiešavacej komore a vysokou rýchlostou vymrštené cez trysku na tryskaný diel. Znehodnotenie dielov vzniká keď sa technológia použije na tenkostenné diely, ako sú lopatky vrtúľ alebo brúsené plochy. Znehodnotenie dielu vznikne keď pracovník dlhšie podrží tryskaciu pištoľ na jednom mieste napríklad na kompresorovej vrtuli a vydlabe priehlbinu do lopatky, čím ju oslabí. Keď hrúbka lopatiek je 0,5 mm tak aká stena po otryskaní ostane, prípadne aká životnosť turba môže byť keď lopatky sú oslabené a turbína sa točí napr. 150tis. ot/min, čo už je pomerne veľká odstredivá sila, ktorá pôsobí na lopatky. Ďalšie poškodenie vznikne že po otryskaní lopatiek je povrch zdrsnený čo spôsobí rýchlejšie zachýtavanie nečistôt na povrchu lopatiek čo sa začne časom prejavovať znížením účinnosti turba.

Názorna ukážka vymršteného abrazíva s následným znehodnotením hladkého kovového povrchu tryskaním

Názorna ukážka vymršteného abrazíva s následným znehodnotením hladkého kovového povrchu tryskaním:

Detail otryskanej kompresorovej lopatky
Po čistení v ultrazvuku ostáva kovový povrch mechanický nepoškodený. Po otryskaní hľadký povrch je zdrsnený, zároveň vymrštené abrazívo z tlakovej pištole tenkostennú lopatku ohne s dôsledkami straty sacieho výkonu. Povlak na sacích lopatkách vzniká z dôvodu že je sacie potrubie prepojené s odvetrávaním motora cez ktoré preniká motorový olej do sácieho potrubia a dostáva sa do kontaktu s lopatkamy kompresora. Na zdrsnenom povrchu sa rýchlejšie zachytáva olej z odvetrávania motora. Zvyšujúcou hrúbkou olejového povlaku rastie váha turbíny s dôsledkamy znižovania účinnosti. Vyššia váha turbíny vedie k oneskorenému roztočeniu trubíny čo vplýva na znížení akcelerácie auta. Opačný problém je keď preradzujeme rýchlosť, otáčky motora klesnú, ale zvyšujúcou sa váhou trubíny rastie zotrvačnosť trubíny. Turbína sa točí až pokým ju zvyšujúci pretlak nezastavý a nezačne ju opačne pretáčať. Keď sa to začne diať z turba sa ozve pazvuk, niečo podobné ako keď erdží kôň.
Iný problém čo vidíme na lopatke je chýbajúci kus otrhnutej olejovej vrstvy čo spôsobí rozváženie turbíny s dôsledkami zvýšenia opotrebenia ložísk, pískania až vznikom únavového lomu hriadeľa trubíny s dôsledkami deštrukcie turba, motora.
Ukážka poškodení kompresorovej vrtule tryskaním
Po čistení v ultrazvuku ostávajú hrany a geometria nepoškodená. Tryskaním sú poškodené hrány a zmení sa geometria lopatiek. Oblúčiky a šípky poukazujú na vzniknuté rozmerové zmeny lopatiek.
Zakarbónovaná variabilna geometria VNT-VGT riadenia turbodúchadla

To isté platí aj pri otryskaní vnútra turba. V turbe vznikne problém zrýchleneho usádzovania sadzí a karbónu s dôsledkami zablokovania regulácie turba. V poslednej dobe sa nám často krát dostane do rúk konkurenčné turbo, ktoré bolo neodbore repasované čo už je pre turbo nevratný stav, ktorý vieme riešiť len výmenou poškodeného dielu za nový.

Perforovaný regulačný podtlakový ventil turba
Banka, alebo regulačný ventil je vyrobený z tenkostenného pozinkovaného plechu. V päťdesiatich percentách ventil meníme za nový lebo vykazuje značné opotrebenie, prípadne je perforovaný. Snahou konkurečných firiem je ukázať zákazníkovi na oko čo najkrájšie turbo, čo dosiahnu kompletným otryskaním turba aj s regulačným ventýlom. Tryskaním odstránia pozink z tenkostenného plechu. V krátkej dobe sa korózia prehryzie cez tenkostený plech. Ďalší problém vzniká preniknutím abrazíva do vnútra ventílu. Uvedením turba do činnosti abrazívo vybrúsi klzné plochy piestnice. V krátkom čase ventil prestane pracovať. Detail ako cez otryskaný tenkostený plech jednoducho v krátkej dobe prenikne hrdza. Po perforovaní ventílu, ventíl prestane pracovať.
Garrett