Aký repas turba u nás nekúpite!

Turbo

Najčastejšie sa stretávame s poškodením turba tryskaním. Chybou je keď otryskajú funkčné plochy napr. brúsené plochy, lopatky vrtúľ, regulačný ventil. Otryskané turbo pre oko zákazníka vypadá krásne. Dôvod prečo firmy tryskajú a nečistia ultrazvukom je že tryskanie turba trvá 15min., čistenie v ultrazvuku 4 hodiny.

Technológia tryskania okrem zdrsnenia spôsobí aj oslabenie steny. Keď pracovník dlhšie podrží tryskaciu pištoľ na jednom mieste napríklad na kompresorovej vrtuli vydlabe aj dieru, alebo keď sa otryská ložiskový stred, kde sú tisicínové rozmery pre uloženie ložísk alebo tesnení sa stanú nefunkčné.

Metóda tryskania

Názorna ukážka poškodenia tryskaním:

Na ľavej strane je lopatka vrtule neotryskaná, v strede je otryskaná so zdrsneným povrchom a na pravej strane sú vidieť dôsledky po otryskaní keď je už zachytený olej, sadze, karbón atď.. Postupom času sa zvyšuje váha turbíny s dôsledkami znižovania účinnosti, oneskoreného nábehu, dlhého dobehu. Zároveň je vidieť že sa kus nánosu odtrhol čo spôsobí rozváženie turbíny, dôsledky: zvýšené opotrebenie ložísk, pískanie, ustrihnutie hriadeľa.

Detail otryskanej kompresorovej lopatky

To isté poškodenie vznikne aj pri otryskaní regulácie tlaku s dôsledkami zrýchlenia sa usádzania sadzí a karbónu až zablokovaním regulácie. Ucítite to keď budete musieť reštartovať riadiacu jednotku aby sa vrátila do normálu. Stretávame sa že zákazník donesie turbo kde už svojpomocne si čistil reguláciu šmirgľom a drôtenou kefou, čím ju zničil.

Variabilna geometria riadenia turboduchadla

Okrem zdrsnenia tryskaním sa môže tryskaním aj poohýbať zakrivenie vrtúľ a zaoblenie hrán. Na ľavej strane je neotryskaná vrtuľa a na pravej je otryskaná na ktorej oblúčiky a šípky poukazujú na poprehýbane lopatky, zaguľatené rohy.

Rozmerove zmeny na Lopatkách

Ďalší nezmysel je otryskať pozinkovaný regulačný ventil. Na ľavej strane je pozinkovaný, v strede je ventil s otryskaným zinkom a na pravej strane je už dôsledok otryskaného zinku z tenkostenného plechu. Okrem povrchového poškodenia vzniká problém že sa abrazívo dostane do vnútra ventilu, ak začne piestnica pracovať, abrazívo zryhuje klzné plochy piestnice.

Regulačný podtlakový ventil

Šípka ukazuje na značku natočenia vrtule kompresoru. Takéto značky si robia firmy, ktoré nemajú vyvažovačku. Myslia si že keď zachovajú pôvodné natočenie zachovajú pôvodné vyváženie, ale nie je to tak.

Otryskana Kompresorova vrtuľa

Častý poľský rukopis je prevložkovaný ložiskový stred. Problém je že teplota turba kolíše medzi vonkajšou teplotou a teplotou spalín 900°C. V tomto mieste sa materiál rozťahuje a zmršťuje ako špongia, vložky v krátkej dobe vypadnú. Veľa zákazníkov dali svoje turbo na výmenu a dostali takto opravené turbo a pri tom stačilo na ich turbe iba vymeniť ložiská a tesnenia a mohlo bežať ďalej. Keď sa dožadovali vrátenia svojho pôvodného turba, predávajúci im oznámil že turbo už predal inému zákazníkovi.

Na ľavej strane je neprevložkovaný odliatok z jedného kusa. V strede a na pravo sú zobrazené prevložkované stredy, z ktorých v horizonte mesiaca vypadli vložky.

Otvor tesnenia turbíny

Veľa turb na výmenu, sú po totálnej deštrukcii. Keď ustrihne hriadeľ turbíny, dôsledkom je aj poškodená skriňa. Ja osobne by som turbo na výmenu nechcel. Všetko sa ukáže až keď turbo namontujete, keď ide zle, celý proces montáže + cesta do turbo servisu sa musí opakovať.

Deštrukcia kompresorovevých vrtúľ

Poškodené kompresorové skrine

Zisťujeme že konkurencia nahradzuje originál diely veľmi nekvalitnou Čínou. Keď sme porovnali váhu originál dielu voči nekvalitnej Číne je rozdiel vo váhe 22%. Vyššia váha turbíny bude mať dopad na oneskorený nábeh turbíny a pri preradzovaní dlhý dobeh.

Vysoká váha turbíny

Ďalší problém môže nastať, keď porovnáte kvalitu materiálu originál turbíny, ktorá je zo zliatiny Inconel713C s vysoký podielom niklu, turbína môže bez poškodenia pracovať až do teploty 950°C a tieto nekvalitné číske plagiáty s nízkym obsahom niklu môžu sa roztaviť už pri teplote 700°C čo spaliny dosahujú.

Garrett