mobil: 0911 569 888
e-mail: servis@turba.sk

TurboTech s.r.o.
K Cintorínu 89
010 04 Žilina - Bánová

GPS adresa:
N 49° 11.694'
E 018° 43.327'

Ako jazdiť s turbo motorom

Studený štart motora - súčasné motory nepotrebujú pred jazdou v chladnom počasí dlhodobé zohrievanie. Štart studeného motora doporučujeme uskutočniť štýlom že na voľnobehu necháme motor bežať cca od 10 sekund do 20 sekúnd a začať jazdu.

Jazda po studenom štarte zo studeným olejom
Motorový olej do 70°C teploty je považovaný za studený, ktorý nemá optimálne mazacie vlastnosti - olejový film sa trhá. Optimálnu teplotu dosiahneme po 10km-15km jazde, počas ktorej jazdíme od tretinových do polovičných otáčiek motora. Jazda nad polovičnými otáčkami motora je rizikom že bude dochádzak k trhaniu olejového filmu. Rozbiehanie a jazda pod tretinovými otáčkami motora je rizikom nízkeho tlaku v mazacom systéme. Zároveň nedostatočná rýchlosť hriadeľa turbíny je príčinou nedostatočného hydrodynamického tlaku a tým nesplnenia podmienok pre kvapalinove trenie. Podmienky kvapalinového trenia

Rozpálené turbo

obr.1 ukážka rozpáleného turba keď sa jazdí nadpriemernou spotrebou, napr. jazdou do kopca, po diaľnici, jazdou brzda/plyn, športovou agresívnou jazdou, s prívesom karavánom atď.

Ochladzovanie TD je dôležité zvlášť po jazde nad priemernou spotrebou napr. s prívesom, karavanom, po diaľnici, do kopca, alebo po jazde brzda/plyn atď.
Teplota turba pred zachladením
Obr.2 krivky názorne simulujú priebeh teploty v oblastí ložísk turbodúchadla v časovom intervale 5 minút po vypnutí motora zároveň sú zobrazené jednotlivé teplotné pásma oleja počas ktorých sa menia vlastnosti oleja a ovplyvňujú životnosť turbodúchadla
Teplotné pásma motorového oleja:
A – do 69°C olejový film nemá požadované mazacie vlastnosti - trhá sa olejoví film
B – od 70°C do 150°C olejový film má požadované mazacie vlastnosti
C – od 151°C do 209°C začínajú sa tvoriť v oleji oxidačné produkty - karbón – vzniknuté abrazívne častice brúsia klzný povrch
D – od 210°C do 309°C olej sa mení na živicu – upchávajú sa mazacie kanáliky, nedostatočný odvod tepla, polosuché trenie
F – nad 310°C olej horí, je napekaný na rozpálený povrch dielov, prebieha brúsenie a ryhovanie mazaného povrchu, suché trenie

Suché trenie je dôsledok nedostatočného alebo žiadneho mazania, čo môže byť príčinou chyby mazacieho systému alebo po studenom štarte (vysoká viskozita oleja, nízky tlak na vstupe do TD). Hriadeľ turbíny s klzným ložiskom je v priamom metalickom kontakte. Tlakom a zvyšujúcou sa rotáciou hriadeľa turbíny sa zvyšuje trenie. Dôsledok je rozmerová zmena kvapalinového ložiska až deštrukcia hriadeľa turbíny
Polosuché trenie – hrúbka olejového filmu je menšia ako maximálna výška mikronerovností trecích plôch, ale pre plnohodnotné oddelenie klzného povrchu hriadeľa od ložiska to nestačí. Trenie s dôsledkami adhézneho poškodenia klzného povrchu je výrazne nižšie. Tento typ trenia je nežiaduci, ale nedá sa mu vyhnúť. Kritickým momentom býva napríklad rozbeh alebo dojazd hriadeľa turbíny z dôvodu nedostatoč-ného tlaku mazacieho systému (agresívna akcelerácia, brzda/plyn, rýchly prechod z vysokých otáčiek na voľnobeh – klesne tlak oleja na úroveň voľnobehu, ale zotrvačnosť turbíny z 200tis. ot/min trvá ešte niekoľko sekúnd), alebo nízkou dynamickou viskozitou oleja resp. nízkou strihovou stabilitou oleja