mobil: 0911 569 888
e-mail: servis@turba.sk

TurboTech s.r.o.
K Cintorínu 89
010 04 Žilina - Bánová

GPS adresa:
N 49° 11.694'
E 018° 43.327'

Demontáž montáž turbodúchadla

Základ úspešnej montáže a bezchybnej prevádzky je vykonať nasledovné kroky pred prvým spustením a následnej prevádzky turbodúchadla, vzhľadom že turbo sa pohybuje na hrane fyziky - pracuje v extrémnych teplotách pri ktorých sa taví kov (1100°C) a v extrémnych otáčkach pri ktorých sa odstredivou silou trhá kov (250tis. ot/min). Upozorňujeme na všetky možné príčiny poškodenia turbodúchadla, o ktorých je zmienka v jednotlivých bodoch, lebo ak sa niektore upozornenie podcení nasleduje skrátenie technickej životnosti, ktoré končí deštrukciou turbodúchadla.

80% poškodení TD je príčinou mazacieho systému – zlým tlakom počas práce kvapalinových ložísk, alebo nečistotami v mazacom systéme, ktoré sa prejavia v krátkom čase po výmene oleja, alebo neskôr keď sa degraduje olej a znečisťuje filtrácia

Dlhé výmenné intervaly oleja a filtrov sa podpisuju na katastrofálnych znečisteniach motorov.
Motor musí byť počas prevádzky 100% čistý, nesmie v ňom vzniknúť nasledovný stav.
Znečistená olejová vaňa
Na stenách olejovej vani ani v nej nesmie byť žiadna nečistota, tak isto v okolí vačky a rozvodov platí to isté.
Znečistený motor
V motore nesmie vzniknúť stav usadzovania znečisťujúcich látok, ak sa tak deje musí sa skrátiť výmenný interval oleja a filtrov aj na 1/30 a odstrániť príčinu skarátenia výmenného intervalu
Vyčistený motor
Znečistený sací kôš je príčinou nedostatočného mazania, ukáže sa v momente keď vytočíte motor do otáčiek a cez sací kôš nepretečie požadovaný objem oleja, ale pre bezchybný chod turbodúchadla je to nedostatočne s dôsledkami až deštrukcie turba (častý prípad na STKčke, keď vytočia motor do max. otáčiek).
Znečistený sací kôš vo vani
Na hrubom filtri nesmie byť žiadna nečistota. V prívodných potrubiach k turbodúchadlu bývajú rôzne sitká, oká s malými otvormy. Celá trasa od olejovej vane až po turbo musí byť 100% priechodná.
Znečistený sací kôš Čistý sací kôš Holender sitko
Sitko v holendry Holender oko
Pred uvedením do činnosti turbodúchadla musia byť uskutočnené nasledovné kroky:

Počas montáže TD:

Prvé spustenie motora:

Doporučujeme pre zvýšenie životnosti turbodúchadla: